Posudky vyhotovujeme pro potřeby klienta při:

 • Zajištění leasingu, zpětného leasingu
 • Stanovení cen při prodeji, nákupu a pro podnikatelské účely (vyřazení z účetní evidence)
 • Zajištění úvěru (zástavní zákon)
 • Pořízení předmětu (zahrnutí do účetní evidence)
 • Stanovení výše škody, nákladů na opravu, výše majetkové újmy.
 • Majetkoprávní spory.
 • Ocenění předmětů při rozdělení, sloučení a transformaci společnosti.
 • Navýšení jmění společnosti.
 • Ocenění předmětů pro účely konkurzního řízení.
 • Ocenění pro daňové účely.
 • Vyřízení pozůstalosti.